Arie AtarI

Arie AtarI was een fictieve student die zijn medestudenten via een weblog het bloed onder de nagels vandaan haalde doordat hij niet prijsgaf wie hij was, maar wel een duidelijke mening had over alles wat een CKI student bezig hield. Een glimps is nog van hem op te vangen via:

http://atari.nodata.info
http://atari.x86.cl

This entry was posted in Articles. Bookmark the permalink.